Verlichting onder vuur

Met: René Koekkoek & Lucia Admiraal. Gast: dr. Matthijs Lok, Universiteit van Amsterdam.

Wereldwijd lijkt er een opleving te zijn van conservatieve en nationalistische politiek, soms ook wel omschreven als nieuwe vormen van antiliberaal denken. In de vroeg negentiende eeuw, net na het tijdvak van de Atlantische revoluties, ontstond het antiverlichtingsdenken en wierpen mensen zich op als ‘contrarevolutionairen’. Diezelfde periode zag ook de geboorte van het conservatisme. Wat vertelt de geschiedenis van deze periode over onze huidige tijd?