Hoe vertellen we de geschiedenis van Europese integratie?

mei 1, 2024

Gasten: Alessandra Schimmel (Radboud Universiteit Nijmegen) & Robin de Bruin (UvA). Met: René Koekkoek. De verkiezingen voor het Europese Parlement komen eraan. Een goed moment om eens terug te blikken op de geschiedenis van Europese integratie. En dat is nodig, want hoe over Europese integratiegeschiedenis wordt geschreven – dat is de afgelopen jaren aan het…

Lees meer

Waarom het tijdperk van de klassieke volkspartijen voorbij is

december 4, 2023

Met: René Koekkoek. Gast: dr. Pepijn Corduwener (Universiteit Utrecht). Volgens politiek historicus Pepijn Corduwener gaat de neergang van West-Europese volkspartijen over veel meer dan alleen tegenvallende verkiezingsresultaten: het gaat over de enige stabiele vorm van democratie die West-Europese burgers ooit echt gekend hebben. Lange tijd konden we ons de parlementaire democratie eigenlijk niet voorstellen zónder…

Lees meer

Consumptievrijheid op de markt. Geschiedenis van het basisinkomen

oktober 15, 2023

Met: René Koekkoek. Gasten: Anton Jäger (KU Leuven) en Daniel Zamora Vargas (UL Brussel) Wat hebben de grondlegger van het neoliberalisme Milton Friedman, de Afro-Amerikaanse burgerrechtenactivist Martin Luther King, de antropoloog David Graeber, en oud-Twitter CEO Jack Dorsey met elkaar gemeen? Op het eerste gezicht weinig. Maar allen hebben, op enig moment in hun leven,…

Lees meer

De ideologische strijd om Afrika

mei 21, 2023

Met René Koekkoek. Gast: Frank Gerits (UU). In de jaren 50 en 60 van de twintigste eeuw riepen tientallen Afrikaanse landen hun onafhankelijkheid uit. Deze periode van dekolonisatie was een van de meest ingrijpende mondiale processen van de tweede helft van de twintigste eeuw. De dekolonisatie van het Afrikaanse continent wordt nogal eens gezien door…

Lees meer

Bloedbaden op Bali

november 29, 2022

Met René Koekkoek en Annelien de Dijn. Gast: Anne-Lot Hoek. In november 2013 verscheen er in Vrij Nederland een stevig artikel van journalist en historica Anne-Lot hoek. Titel: “Bloedbaden op Bali.” Daarin beschreef Hoek hoe Nederlandse militairen op grote schaal oorlogsmisdaden op Bali hadden gepleegd. Het was de eerste keer dat het bredere Nederlandse lezerspubliek…

Lees meer

Burgerberaad: noodzakelijke innovatie van de democratie?

september 9, 2022

Met Annelien de Dijn. Gast: Eva Rovers. Het gaat niet goed met de democratie. In Nederland is het vertrouwen in de overheid gekelderd sinds de uitbraak van de coronacrisis. Maar ook vóór maart 2020 leek de kloof tussen burgers en politici steeds meer te groeien. Hoe kan die kloof tussen burger en politiek weer worden…

Lees meer

Césaire over het kolonialisme

april 26, 2022

Met: René Koekkoek. Gast: Grâce Ndjako (UvA). Wat was het kolonialisme? En wat omvat het proces van dekolonisatie? In 1955 publiceerde de dichter, schrijver en publiek intellectueel Aimé Césaire daarover een zeer invloedrijk werk, “Discours sur le colonialisme”. Césaire kwam van het Caraibische eiland Martinique, een Franse kolonie en later een departement van de Franse…

Lees meer

Replicatie in de geschiedwetenschap?

maart 18, 2022

Met: René Koekkoek. Gasten: Pim Huijnen en Pieter Huistra (UU). Replicatie, het herhalen van een wetenschappelijk experiment om te controleren of het tot dezelfde resultaten leidt. Dat is een cruciaal onderdeel van de wetenschap. Althans, dat zou je verwachten en hopen. Maar replicatie van onderzoek is niet sexy, het levert geen klinkende publicaties of onderzoeksbeurzen…

Lees meer

De toekomst van oorlogsvoering. Een nieuw perspectief op de Conventies van Geneve

december 27, 2021

Met René Koekkoek & Annelien de Dijn. Gast: Boyd van Dijk (Universiteit van Melbourne). De Conventies van Geneve werden in 1949 opgesteld en zijn sindsdien door 196 landen ondertekend. Deze verdragen hebben betrekking op het zogenaamde humanitair oorlogsrecht, de regels die gelden in tijden van oorlog en gewapend conflict.Het zijn de belangrijkste regels op het…

Lees meer

Kennisvergaring en globalisering. Een vroegmoderne microgeschiedenis

december 13, 2021

Met René Koekkoek. Gast: Richard Calis (Trinity College, Cambridge). Soms openbaart de aard van het universum zich in zoiets minuscuuls als een zandkorrel. Dat is een van de uitgangspunten van ‘microgeschiedenis’. Historicus Richard Calis promoveerde vorig jaar aan het Amerikaanse Princeton University op een proefschrift over één relatief onbekende, zo niet obscure zestiende-eeuwse geleerde uit…

Lees meer