De ideologische strijd om Afrika

mei 21, 2023

Met René Koekkoek. Gast: Frank Gerits (UU). In de jaren 50 en 60 van de twintigste eeuw riepen tientallen Afrikaanse landen hun onafhankelijkheid uit. Deze periode van dekolonisatie was een van de meest ingrijpende mondiale processen van de tweede helft van de twintigste eeuw. De dekolonisatie van het Afrikaanse continent wordt nogal eens gezien door…

Lees meer

Bloedbaden op Bali

november 29, 2022

Met René Koekkoek en Annelien de Dijn. Gast: Anne-Lot Hoek. In november 2013 verscheen er in Vrij Nederland een stevig artikel van journalist en historica Anne-Lot hoek. Titel: “Bloedbaden op Bali.” Daarin beschreef Hoek hoe Nederlandse militairen op grote schaal oorlogsmisdaden op Bali hadden gepleegd. Het was de eerste keer dat het bredere Nederlandse lezerspubliek…

Lees meer

Burgerberaad: noodzakelijke innovatie van de democratie?

september 9, 2022

Met Annelien de Dijn. Gast: Eva Rovers. Het gaat niet goed met de democratie. In Nederland is het vertrouwen in de overheid gekelderd sinds de uitbraak van de coronacrisis. Maar ook vóór maart 2020 leek de kloof tussen burgers en politici steeds meer te groeien. Hoe kan die kloof tussen burger en politiek weer worden…

Lees meer

Césaire over het kolonialisme

april 26, 2022

Met: René Koekkoek. Gast: Grâce Ndjako (UvA). Wat was het kolonialisme? En wat omvat het proces van dekolonisatie? In 1955 publiceerde de dichter, schrijver en publiek intellectueel Aimé Césaire daarover een zeer invloedrijk werk, “Discours sur le colonialisme”. Césaire kwam van het Caraibische eiland Martinique, een Franse kolonie en later een departement van de Franse…

Lees meer

Replicatie in de geschiedwetenschap?

maart 18, 2022

Met: René Koekkoek. Gasten: Pim Huijnen en Pieter Huistra (UU). Replicatie, het herhalen van een wetenschappelijk experiment om te controleren of het tot dezelfde resultaten leidt. Dat is een cruciaal onderdeel van de wetenschap. Althans, dat zou je verwachten en hopen. Maar replicatie van onderzoek is niet sexy, het levert geen klinkende publicaties of onderzoeksbeurzen…

Lees meer

De toekomst van oorlogsvoering. Een nieuw perspectief op de Conventies van Geneve

december 27, 2021

Met René Koekkoek & Annelien de Dijn. Gast: Boyd van Dijk (Universiteit van Melbourne). De Conventies van Geneve werden in 1949 opgesteld en zijn sindsdien door 196 landen ondertekend. Deze verdragen hebben betrekking op het zogenaamde humanitair oorlogsrecht, de regels die gelden in tijden van oorlog en gewapend conflict.Het zijn de belangrijkste regels op het…

Lees meer

Kennisvergaring en globalisering. Een vroegmoderne microgeschiedenis

december 13, 2021

Met René Koekkoek. Gast: Richard Calis (Trinity College, Cambridge). Soms openbaart de aard van het universum zich in zoiets minuscuuls als een zandkorrel. Dat is een van de uitgangspunten van ‘microgeschiedenis’. Historicus Richard Calis promoveerde vorig jaar aan het Amerikaanse Princeton University op een proefschrift over één relatief onbekende, zo niet obscure zestiende-eeuwse geleerde uit…

Lees meer

De gevangenissen van Assad

november 29, 2021

Met René Koekkoek & Lucia Admiraal. Gast: prof. dr. Uğur Ümit Üngör (NIOD/UvA). Steeds vaker maken oorlogsmisdadigers foto’s en filmpjes van hun daden – martelingen, executies, dode lichamen – en plaatsen die op sociale media. Wat motiveert hen om dat te doen? Een van de leidende onderzoekers in de wereld die zich verdiept in politiek…

Lees meer

De macht van de Europese ‘burgerconsument’

november 11, 2021

Met René Koekkoek & Annelien de Dijn. Gasten: prof. dr. Liesbeth van de Grift & dr. Koen van Zon (UU). Welke rol speelden consumenten bij het proces van Europese integratie? Hoe opereerden  consumentenverenigingen en -bonden in de Europese politieke arena? En welke claim maakten zij als vertegenwoordigers van consumenten? Met wat voor politieke representatie hebben…

Lees meer

Hoe Chinese keizers moeten regeren

oktober 17, 2021

Met René Koekkoek & Annelien de Dijn. Gast: prof. dr. Hilde de Weerdt (UL). Hoe moet een Chinese keizer zich gedragen? Wat is de essentie van goed regeren? In China in de 8ste eeuw, ten tijde van de zogenaamde Tang-dynastie, verscheen een zeer bijzonder boek dat bekend is komen te staan als De essentie van…

Lees meer