De toekomst van oorlogsvoering. Een nieuw perspectief op de Conventies van Geneve

Met René Koekkoek & Annelien de Dijn. Gast: Boyd van Dijk (Universiteit van Melbourne). De Conventies van Geneve werden in 1949 opgesteld en zijn sindsdien door 196 landen ondertekend. Deze verdragen hebben betrekking op het zogenaamde humanitair oorlogsrecht, de regels die gelden in tijden van oorlog en gewapend conflict.
Het zijn de belangrijkste regels op het gebied van oorlogsrecht die ooit zijn geformuleerd. Maar het ontstaan ervan is met mythes omgeven. Het zou een product zijn van Westerse, liberale waarden. Gedreven door idealisme, door de nobele intentie om oorlog humaner te maken.
Maar klopt dit beeld wel?
Volgende maand verschijnt een baanbrekend nieuw boek over de ontstaansgeschiedenis van de Conventies van Geneve. De auteur, Boyd van Dijk, zit bij ons aan tafel om te spreken over zijn nieuwe boek dat de titel draagt: Preparing for War: The Making of the Geneva Conventions en zal verschijnen bij Oxford University Press. Daarin betoogt hij onder meer dat de Conventies van Geneve een product waren van machtspolitiek, een geopolitieke belangenstrijd, een mogelijkheid om oorlogsvoering toekomstbestendig te maken, inderdaad: preparing for war.
Wat betekent dit sobere, nieuwe historische perspectief voor de erfenis en betekenis vandaag de dag van de Geneefse Conventies?