Bloedbaden op Bali

Met René Koekkoek en Annelien de Dijn. Gast: Anne-Lot Hoek.

In november 2013 verscheen er in Vrij Nederland een stevig artikel van journalist en historica Anne-Lot hoek. Titel: “Bloedbaden op Bali.” Daarin beschreef Hoek hoe Nederlandse militairen op grote schaal oorlogsmisdaden op Bali hadden gepleegd. Het was de eerste keer dat het bredere Nederlandse lezerspubliek kennismaakte met deze episode uit de Indonesische Onafhankelijkheidsoorlog.
Acht lange jaren van diepgravend onderzoek later, ligt er nu het boek De strijd om Bali. Hoeks onderzoek is voor een belangrijk deel gebaseerd op oral history: welke inzichten leverde dat op? Waarom doen details van geweld ertoe? En hoe kon het dat veel Nederlandse historici lange tijd weg keken van koloniaal geweld? Hoe staat het er nu voor?