Burgerberaad: noodzakelijke innovatie van de democratie?

Met Annelien de Dijn. Gast: Eva Rovers.

Het gaat niet goed met de democratie. In Nederland is het vertrouwen in de overheid gekelderd sinds de uitbraak van de coronacrisis. Maar ook vóór maart 2020 leek de kloof tussen burgers en politici steeds meer te groeien. Hoe kan die kloof tussen burger en politiek weer worden gedicht? Kunnen we daarbij iets leren van eerdere pogingen om de werking van de democratie te verbeteren, zoals bijvoorbeeld de golf van democratische innovaties aan het begin van de twintigste eeuw? Daarover ga ik vandaag in gesprek met Eva Rovers, historicus en auteur van het boek Nu is het aan ons. Oproep tot een echte democratie, dat recent bij De Correspondent verscheen. In dit boek houdt Rovers een pleidooi voor burgerberaden, een vorm van burgerparticipatie waarbij hete politieke hangijzers worden voorgelegd aan gewone burgers in plaats van verkozen beroepspolitici. Onder het motto: “politiek moet je niet uitsluitend overlaten aan politici.”