Kennisvergaring en globalisering. Een vroegmoderne microgeschiedenis

Met René Koekkoek. Gast: Richard Calis (Trinity College, Cambridge). Soms openbaart de aard van het universum zich in zoiets minuscuuls als een zandkorrel. Dat is een van de uitgangspunten van ‘microgeschiedenis’. Historicus Richard Calis promoveerde vorig jaar aan het Amerikaanse Princeton University op een proefschrift over één relatief onbekende, zo niet obscure zestiende-eeuwse geleerde uit het Duitse plaatsje Tübingen. Het is een fantastisch proefschrift in de traditie van microgeschiedenis. Maar het is veel meer dan dat. Richard Calis laat ons opnieuw nadenken over de totstandkoming van kennis. Wat is betrouwbare kennis? Hoe vergaar je informatie en hoe kun je er zeker van zijn dat je informatie klopt? Wat het betekende voor iemand in de 16e eeuw om met vreemde culturen in aanraking te komen? Calis laat zien hoe grootschalige en ingrijpende processen zoals de Reformatie en globalisering samenkomen in slechts één persoon en zijn huishouden. In deze aflevering gaan we deze zandkorrel binnenstebuiten keren om zo een glimp van het universum te mogen zien.