Waarom het Nederlandse inburgeringsbeleid faalt

Met René Koekkoek. Gast: Tamar de Waal (UvA).

In de afgelopen twee decennia is het inburgeringsbeleid in Nederland en andere EU-landen volledig ontspoord. Dat is de stelling van Tamar de Waal, rechtsfilosoof en voorzitter van Stichting Civic. Dit jaar verscheen haar boek Integration Requirements for Immigrants in Europe. A Legal-Philosophical Inquiry. Het is niet alleen een diepgaande en doorwrochte analyse van het integratie- en inburgeringsbeleid, maar ook een kritiek op de manieren waarop dit beleid zich heeft ontwikkeld. Volgens De Waal is het huidige inburgeringsbeleid contraproductief en schadelijk, zowel voor de inburgeraars als voor de ontvangende maatschappij. Hoe moet het dan wel?